top of page
Search
  • Writer's pictureAdrian Tătărușanu

CCR. Restricția mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instanță

CCR a decis (din nou) prin Decizia nr. 860/2019 publicată în M. Of. nr. 301 din 10 aprilie 2020 că restricția mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instanță nu constituie o împiedicare a accesului liber la justiție și nici a dreptului la apărare, întrucât mandatarul păstrează posibilitatea de a formula cereri, de a ridica excepții, de a propune probe în tot cursul procesului, precum și de a depune concluzii scrise, iar partea însăși poate participa la dezbateri și poate pune concluzii înaintea instanței de judecată.


Mai pe scurt, concluziile asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului nu pot fi puse decât printr-un mandatar avocat, iar nu și prin intermediul unui mandatar neavocat.


O clarificare binevenită, mai ales în contextul actual unde există o tendință crescândă privind practicarea fără drept a profesiei de avocat în mediul online. Vă îndemnăm să verificați pe site-ul www.unbr.ro dacă persoanele de la care solicitați servicii de consultanță juridică sunt avocați înscriși în Tabloul Avocaților.
תגובות


bottom of page