top of page
Search
  • Writer's pictureAdrian Tătărușanu

Modificări importante privind Legea 31/1990

1. Aspecte privind funcționarea societăților


În ședința de joi, 23.04.2020, Camera Deputaților a adoptat din nou proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 prin care:

  • se anulează interdicția valabilă astăzi privind persoanele fizice și firmele de a fi acționar unic în mai multe societăți cu răspundere limitată;

  • se anulează interdicția ca într-o încăpere să aibă sediul social doar o sigură firmă;

  • se elimină acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament care în care nu se desfășoară activitate comercială.

Aceleași modificări ale Legii nr. 31/1990 au fost adoptate de Parlament în decembrie 2019 și trimise spre promulgare. În ianuarie 2020, președintele a solicitat reexaminarea proiectului de lege, motivând că prevederile actuale ale legii sunt justificate din perspectiva necesității combaterii fenomenului evaziunii fiscale și că aceste limitări sunt în concordanță cu dreptul comunitar în materie.


În aprilie 2020 Senatul și, ulterior, Camera Deputaților au aprobat din nou proiectul de lege ca urmare a cererii de reexaminare.


Legea a fost trimisă din nou spre promulgare Președintelui.


Potrivit art. 17 din Constituția României, promulgarea legii se face în termen de 20 de zile de la primire. Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.


Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.2. Suspendarea obligației de a depune declarația privind beneficiarul real


Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, intrată în vigoare anul trecut, instituie obligația depunerii unei declarații privind datele de identificare ale beneficiarilor reali spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Registrul este administrat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și poate fi accesat în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit, de orice persoană sau organizație care poate demonstra un interes legitim.


Oficiul Național al Registrului Comerțului a anunțat că depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice se suspendă pe perioadă de urgență. Perioada de urgență va înceta la data de 15 mai 2020, în măsura în care nu va fi prelungită din nou.

Comentários


bottom of page