top of page

Sectoare

01. Litigii & Arbitraj

Consideratii juridice si expertiza

În foarte puține cuvinte, în ceea ce privește unele aspectele litigioase, sistemul român de drept poate fi sumarizat astfel:

 • Structura instanțelor de judecată: Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție.

 • Rolul judecătorului: spre deosebire de dreptul anglo-saxon, în legislația noastră litigiile nu presupun participarea unui juriu. Judecătorul are un rol activ, fiind în măsura să solicite părților clarificări, informații și probe suplimentare, conduce ședințele de judecată și emite hotărâri;

 • Proceduri prealabile: în anumite cazuri prevăzute de lege, înainte de introducerea unei cauze pe rolul unei instanțe, trebuie urmată o procedură prealabilă;

 • Durată: litigiul se declanșează prin depunerea unei cereri de chemare în judecată de către reclamant pe care instanța o comunică ulterior pârâtului. Acesta din urmă are la dispoziție 25 de zile pentru a depune întâmpinarea care se comunică reclamantului care are dreptul de a depune răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile;

 • Accesul publicului: ca regulă, termenele de judecată sunt publice, însă sunt și excepții când judecata are loc fără participarea publicului;

 • Taxa de timbru: ca regulă, taxa de timbru este prevăzută de lege și se calculează în funcție de valoarea cererii. În anumite cazuri, reclamantul poate formula cerere de ajutor public judiciar.

 

Expertiza noastră:

 • reprezentarea și asistarea unor clienți în fața unui Tribunalul Arbitral care a soluționat cauza în baza regulilor de arbitraj adoptate de Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIR;

 • asistarea unui operator important de jocuri de noroc să obțină anularea amenzilor pe care ONJN le-a aplicat jucătorilor săi (peste 200 de dosare gestionate pe întreg teritoriul României);

 • asistarea și reprezentarea unui client într-un dosar de malpraxis medical în care s-au solicitat daune materiale și morale în cuantum de 1,2 mil.  euro;

 • asistarea și reprezentarea unui important dezvoltator imobiliar să obțină respingerea cererilor de chemare în judecată formulate de reclamanți care vizau anularea autorizației de construire, a PUZ-ului și a avizului de defrișare emis de autoritățile competente la cererea clientului;

 • asistarea clienților în diverse proceduri privind insolvența, cum ar fi: redactarea, pregătirea documentelor necesare și depunerea cererilor pentru deschiderea procedurii de insolvență, înregistrarea creanțelor creditorilor în tabelul creditorilor, asistarea clienților în pregătirea planului de reorganizare, reprezentarea clienților la termenele de judecată privind procedura de insolvență etc.;

 • asistarea clienților în punerea în executare a titlurilor executorii deținute împotriva debitorilor și asistarea acestora pe parcursul procedurii de executare silită a debitorilor;

 • asistarea și reprezentarea clienților în litigii privind aspecte de drept contravențional;

 • asistarea clienților în aspecte de Dreptul Familiei, cum ar fi: contestarea recunoașterii de filiație, partaj judiciar, divorț etc.

Contact

În ciuda tuturor eforturilor de a evita orice conflict de natură legală (sau de altă natură), nu sunt puține cazurile când astfel de conflicte apar. Pentru a fi abordate în mod corect și pentru a reduce cât mai mult riscurile de natură legală în soluționarea acestor conflicte, expertiza unui profesionist este esențială.

bottom of page